Centralt i mindfulness er nærvær, fuld opmærksomhed på det, man lige nu og her beskæftiger sig med, tilstedeværelse med alle sanser vågne.Det handler ikke om at ignorere følelser og tanker, men om at observere dem og på den måde kunne betragte og forstå, hvad der driver en og hvilke tankemønstre, vi går rundt med.Når vi lærer at være til stede på en åben og udømmende måde, kan vi også give slip på indgroede mønstre og tankevaner. Vi kan møde verden, omgivelserne og os selv på en ny måde.Og derigennem skabe helt nye muligheder.

Mindfulness stammer oprindeligt fra buddhismen og yogaen - ud fra buddhisternes meditative evne til at se virkeligheden, som den er. At være opmærksom og nærværende uden at dømme eller tillægge tingene anden værdi eller betydning, end den, der er til stede i nuet.
Mindfulness har især fundet vej til Vesten i forbindelse med håndtering og behandling af stress og Jon Kabat-Zinn, som er en af ophavsmændene til mindfulness, som den er mest kendt i vesten, har bl.a. udviklet et mindfulness stress behandlingsprogram (MBSR).
Centralt i mindfulness er nærvær, fuld opmærksomhed på det, man lige nu og her beskæftiger sig med, tilstedeværelse med alle sanser vågne. Det handler om at lytte til en ven uden samtidig at planlægge eftermiddagens indkøb i hovedet.
Det handler ikke om at ignorere følelser og tanker, men om at observere dem og på den måde kunne betragte og forstå, hvad der driver en og hvilke tankemønstre, vi går rundt med.
Når vi bliver bevidste om os selv og vores reaktioner bliver det f.eks. meget lettere for os at forholde os objektivt til vores partner, børn eller arbejdsopgaver.
Mindfulness er at kunne være fuldstændigt tilstede i nuet, uden at blive forstyrret at den strøm af "automatiske" tanker, der hele tiden arbejder i vores hjerne.
Og uden at vi kommer til at lade disse tanker være os.
Ikke at identificere os med tankerne. Vurdere, måle og dømme os selv. Uden at sammenligne os med vores opfattelse af andre og måske ende med at blive styret af ængstelighed og usikkerhed.
Når vi lærer at være til stede på en åben og udømmende måde, kan vi også give slip på indgroede mønstre og tankevaner. Vi kan møde verden, omgivelserne og os selv på en ny måde.
Og derigennem skabe helt nye muligheder.
På uddannelsen til Mindfulness Practitioner arbejder vi ud fra følgende mindfulness mindset:
At være fuldt til stede i nuet: ikke i fortiden, ikke i fremtiden, men se dét, der er lige nu i dette nu, uden bedømmelse helt rent og præcis som det er.


Evnen til at være opmærksom
Evnen til ikke at være vurderende ikke at vurdere/ dømme.
Ikke reaktion. At agere og ikke reagere, at kunne give respons, men komme tilbage til din balance.
Leve i det nuværende nu. Lever med oplevelsen, som den er, lige nu i alt hvad vi gør
Evnen til at kunne beskrive den indre verden. At beskrive uden at bruge forklaringer. At bringe det indre ud i sin rene form uden bedømmelse.
Evnen til at observere dig selv.
Evnen til at udøve medfølelse indadrettet og udadrettet
Visdom - at forstå vi er en del af en større sammenhæng
Den måde, du skaber opmærksomhed, ændrer dit mindset, som igen ændrer din hjerne.
Den måde, du er opmærksom på, aktiverer særlige områder i din hjerne på en særlig måde. Ved at fokusere skabes mindfulness mind. Denne tilstand bliver din tilstand.
Vi lægger stor vægt på det, vi kalder NOAK modellen, inspireret af Daniel Siegel:
At være NYSGERRIG på det som er i dette nu
At kunne OBSERVERE det som er uden bedømmelse, men med rent sind
At ACCEPTERE det som er i dette nu med et åbent sind
At udvise KÆRLIG VENLIGHED overfor sig selv og det sindet møder i det nærværende nu.
Vi træner Mindfulness gennem:
Meditativ prakisis: træning at at være med det som er i dig lige nu. Betragte tankerne, betragte vejrtrækningen, kropsscanning, gående meditation. Fokus på din spisning, på dit bad, på alt hvad du foretager dig i dette nu.
Yoga: fokus på din krop på alt det, som din krop fortæller dig i dette nu. Kroppen gemmer på al din erfaring. Gennem blid yoga mærker du din krop igen, oplever din kropstilstand i dette nu.
De otte mentale principper:
Beginners mind
Accept
Give slip
Ikke bedømmelse
Ikke ambition
Aversion og tiltrækning
Tålmodighed
Tillid

Del siden